ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2007014 מתאריך 17/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהתוכניתג/ 15200מתחם האיצטדיון - טבריה08/07/2010
הגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 15952מתאר קיבוץ יזרעאל22/07/2009
טבריהתוכניתגנ/ 16059תוספת שטח מסחרי , טבריה02/04/2008
טבריהתוכניתג/ 16283הסדרת זכויות והגבלות בניה, ברמות, טבריה16/12/2010
גולן, נטורתוכניתג/ 16951תוכנית ג/ 16951
גולן, קדמת צביתוכניתג/ 16950מסחר תעסוקה ומלונאות - קדמת צבי07/10/2010
נצרת עיליתתוכניתג/ 17008תב"ע הר יונה רובע ד' - נצרת עלית17/03/2011
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17113הרחבת המכללה האקדמית, עמק יזרעאל
נצרת עיליתתוכניתג/ 17210הרחבת בית העלמין - שמורת טבע אירוס נצרתי, נצרת עלית17/03/2011
תוכניתתמא/ 23/ 19מסילת כרמיאל קרית שמונה10/03/2008
תוכניתתמא/ 3/ 91שינוי מערך הדרכים באזור קרית שמונה10/03/2008
תוכניתתמא/ 3/ 92תמא/ 3 - שינוי מס' 92 - גריעת דרך ראשית מס' 402 (40) באזור השרון10/03/2008