ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007034 מתאריך 21/08/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 07/ 2התנגדות לקרוי מרפסת ומדרגות קיימות
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 07/ 2תוספת לבית עסק
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 07/ 2התנגדות לתוספת בניה
הגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 07/ 2טופס 5