ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2007017 מתאריך 24/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16329שינוי ייעוד משטח עתיקות לשטח מגורים , רמת ישי23/01/2008
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16341שינוי ייעוד משב"צ ושצ"פ לשטח מגורים , בסמת טבעון
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 16871הצרת דרך, איכסאל
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16940שינוי תוואי דרך, יפיע
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16938הסדרת דרכים ע"פ מצב קיים, כפר כנא
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16994שינוי בהורואת וזכויות בניה , יפיע24/05/2009
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 16995שינוי ייעוד נקודתי מחקלאי למגורים , עין מאהל
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16998שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים , כפר כנא
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17044שינוי יעוד ממסחר משרדים ושפ"פ למסחר, ריינה17/12/2008
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 17043הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, איכסאל
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17042שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 17041שכונת מגורים מזרחית, עין מאהל
הגליל המזרחי, כפר קמהתוכניתגנ/ 17094מתחם 7, כפר קמא
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17129שינוי בהורואת וזכויות בניה , רמת ישי05/02/2009
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17127הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17126הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17131שינוי תוואי שביל להולכי רגל , כפר כנא21/10/2010
מבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17130שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , עילוט08/02/2010
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 17132שינוי בזכויות בניה, יוקנעם עילית03/03/2009
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17150שינוי תואי ורוחב דרך, רמת ישי20/03/2008
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17155שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, רמת ישי07/01/2010
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17154הסדרת מערכת דרכים מקומית, יפיע