ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007035 מתאריך 04/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 07/ 2התנגדות להיתר
לב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה091/ 07/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 07/ 2תוספת לקופח ויח' מגורים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 07/ 2בניית שביל אחורי לרח' מימון כניסה לבית
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 07/ 2היתר בניה לבנין למגורים