ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007037 מתאריך 18/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 07/ 2בקשה להרחבת חנות
הגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 07/ 2תוספת 2 יחידות דיור
מבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 07/ 2התנגדות לבנית מגורים
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 07/ 2התנגדות למגורים + תעשיה
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 07/ 2תשריט חלוקה