ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007042 מתאריך 22/10/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 07/ 2הסדרת מקומות חניה
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 07/ 2התנגדות לבניית ממ"ד
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 07/ 2התנגדות לתכנית מפורטת של איחוד וחלוקה
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 07/ 2הקמת בית מגורים
הגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 07/ 2התנגדות לתוספת בניה
הגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 07/ 2תורן לאנטנה + ביתן יביל