ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007045 מתאריך 13/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 07/ 2חידוש היתר ותוספות חדשות למגורים
הגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 07/ 2לגטימציה למבנה מגורים
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 07/ 2התנגדות ללגטימציה לתוספת בניה
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 07/ 2מצללות מעץ
מבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 07/ 2מגורים - יחידה אחת
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 07/ 2לגטימציה לפתיחת חלון