ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2007018 מתאריך 03/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14837שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות, אבו סנאן25/09/2008
הגליל העליון, שנירתוכניתג/ 15443קיבוץ שניר - חלוקה למתחמים29/06/2009
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 15986בית עלמין דרומי אל שג'ור שכ' מגדל אל כרום03/03/2009
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 16228שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והתוית דרך מג'ד אל כרום דרום.
טבריהתוכניתג/ 16508מסעדת הדקס
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 16973תכנית מתאר - קיבוץ גבת24/03/2010
מרום הגליל, פרודתוכניתג/ 17034תכנית מתאר חלוקה למגרשים - קיבוץ פרוד08/07/2010
צפתתוכניתג/ 17087שינוי תקנוני לתכנית מתאר ג /552 - צפת
מעלה חרמון, עין קיניהתוכניתג/ 17199בית קירור ריחאן - כפר עין קניה
עמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 17203עין הנציב - שטח בנוי
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 17237גן לאומי, בית שערים
משגב, כישורתוכניתג/ 17261תכנית מתאר - קיבוץ כישור
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 17249פירסום סעיף 77,78