ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007048 מתאריך 20/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מגדל העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 07/ 2מחסן
מבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
מבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 07/ 2התנגדות לשימוש חורג למסעדה פתוחה
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה216/ 07/ 2תכנית מפורטת
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 07/ 2התנגדות לבניין חדש