ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2007050 מתאריך 04/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, בית יוסףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 07/ 2מבנה יביל + אנטנה על מתקן קיים
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 07/ 2מגורים - שלוש יחידות
גבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת חניון ומבואות לבניין קיים אולם חתונות
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 07/ 2התנגדות ללגיטימציה לשינויים בבנין קיים בן חמש קומות
בקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 07/ 2אי אישור תכנית מפורטת
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 07/ 2היתר למבנה מסחרי