ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2007021 מתאריך 26/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולן, מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 13607שמורת טבע, יער אודם
גולן, אלי-עדתוכניתג/ 14471מתחם תיירות, אליעד18/11/2008
גולןתוכניתג/ 15100הרחבת אתר בטיחה, מחפורת לכריית חומר ואדי
גולןתוכניתג/ 15300אזור תעסוקה, צומת ווסט23/02/2011
גולן, מיצרתוכניתג/ 16028שמורת טבע - נחל מיצר23/02/2011
גבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסור, שפרעםתוכניתג/ 16242מחצבת חנתון
הגליל העליון, עמק הירדן, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 16225יער כורזים24/12/2009
מעלה חרמוןתוכניתג/ 16665מחפורת הר אודם, רמת הגולן
הגליל העליוןתוכניתג/ 16778בריכת עקד, אתר תאנים, גליל עליון
הגליל העליון, עמק הירדן, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 16849מאגר חוקוק - מאגר בראש תעלת הירדן25/08/2009
עמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 16982מבני משק, חוקוק10/04/2011
עמק הירדןתוכניתג/ 17026מחצבת פוריה מערב
יזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 17050מאגר קולחין, דברת11/08/2009
נושאהפסקההפסקה