ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008003 מתאריך 26/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 07/ 2ערר על שומה מכרעת
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 07/ 2התנגדות להגדל סלון + כביש גישה וחניה
מעלה הגליל, יאנוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 07/ 2ערר על שומה מכרעת
יזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 07/ 2שינוי יעוד מתעשיה חקלאית ולתעשיה ואחסנה לא חקלאיים
יזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 074/ 2שימוש חורד לדרך
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 07/ 2תוספת לבית מגורים
הגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 07/ 2סככה חקלאית
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 07/ 2תוספת לבית קיים
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 07/ 2התנגדות לתוספת למבנה קיים