ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008005 מתאריך 08/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 07/ 2סככה ומחסן חקלאי
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 07/ 2שימוש חורג מתעשיה לבית ספר
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 07/ 2שימוש חורג מתעשיה תבית ספר
אצבע הגליל, טובא-זנגריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 07/ 2בקשה לשימוש חורג לסככת גידול בקר ומחסן
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 07/ 2התנגדות לשימוש חורג
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 07/ 2אי מתן טופס 4
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 07/ 2הארכת תוקף היתר בניה