ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2008006 מתאריך 17/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפתתוכניתג/ 12617תוכנית מתאר צפת
משגבתוכניתג/ 15782תכנית מתאר ערב אל נעים19/11/2012
מרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 16895שכונת חילים משוחררים - ריחניאה14/06/2012
גולן, קדמת צביתוכניתג/ 16950מסחר תעסוקה ומלונאות - קדמת צבי07/10/2010
משגב, כישורתוכניתג/ 17029תכנית תקנונית לקביעת הוראות בניה, קבוץ כישור13/10/2009
הגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 17290חלוקה למתחמים והסדרת יעודי קרקע - קיבוץ נאות מרדכי15/05/2011
הגליל העליון, כפר בלוםתוכניתג/ 17289תכנית מתאר קיבוץ כפר בלום16/07/2012
הגליל העליון, עמירתוכניתג/ 17288הרחבת הישוב והסדרת יעודי הקרקע - קיבוץ עמיר
עמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 17364חלוקה בשטחי מגורים א' ושינוי יעוד - קיבוץ נוה איתן
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 17381שינוי חלקי לתכנית מתאר משטח חקלאי לשטח ציבורי
הגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 17432קביעת הנחיות בינוי ,שינוי מאזור חקלאי לאזור נופש ותירות- אילניה