ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008017 מתאריך 18/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרום הגליל, חזוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 08/ 2התנגדות לאיחוד וחלוקה
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 08/ 2תכנית שינויים להיתר, תוספת ממ"ד ותוספת שטח הגן
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 08/ 2תכנית שינויים, שינוי מיקום הממ"דים תוספת ממ"ד
בית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 08/ 2בנית חומה מבלוקים בשטח משותף ופתיחת פתח בחזית
בית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 08/ 2בניית גדר
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 08/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 08/ 2הקמת מתקן שידור קטן