ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008019 מתאריך 25/03/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 08/ 2בניית בית דו משפחתי
בית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 08/ 2התנגדות למכון שטיפה ידני לרכב
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 08/ 2תוספת למבנה קיים
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 08/ 2התנגדות לתוספת בניה
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 08/ 2חיבור חשמל
בית שאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 08/ 2בקשה לחידוש היתר לתחנת תדלוק
בקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 08/ 2לגיטימציה לתוספת קיימת לבניין קיים