ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2008008 מתאריך 14/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, סלמהתוכניתג/ 13769שנוי לתכנית ג/ 6931 , מאושרת - סלאמה03/06/2009
קרית שמונהתוכניתגנ/ 15676שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים17/12/2008
נצרתתוכניתגנ/ 15802שינוי בהוראות וזכויות בניה11/11/2008
כרמיאלתוכניתג/ 16088שינוי לתכנית ג/ 2371 - תעשיית כתר פלסטיק , כרמיאל18/08/2008
מרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 16298מוסד צדקה "יד עזרה" , מושב מירון04/11/2009
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתגנ/ 16307מפעל עיבוד אבן ושיש - אברהים פארס ובניו , מג'דל שמס11/11/2008
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתגנ/ 16353הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע והקטנת קוי בנין, פקיעין31/07/2008
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 16338שכונת מגורים , עין מאהל31/07/2008
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתגנ/ 16378תוספת זכויות בניה, ראש פינה11/11/2008
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16388ביטול התחברות דרך מס' 121 לדרך מס' 5, מג'דל שמס04/12/2008
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגנ/ 16403איחוד וחלוקה בהסכמה והרחבת דרך גישה , שיבלי אום אל גאנם31/07/2008
נצרתתוכניתגנ/ 16412חלוקת מגרשים למגורים, נצרת04/09/2008
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 16620הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע, והקטנת קו בנין, תרשיחא03/03/2009
מעלה נפתליתוכניתג/ 16653לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה05/02/2009
קרית שמונהתוכניתגנ/ 16696שינוי יעוד משטח מגורים לאיזור מבנה ציבור, קרית שמונה04/09/2008
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16866שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון18/08/2008
כרמיאלתוכניתגנ/ 16952רח' מורד הגיא 85, כרמיאל18/08/2008
הגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 17056שינוי ממגורים א' לאכסון תיירותי ומגורים, גדעונה10/07/2008
צפתתוכניתג/ 17479תכנית דרך, עמק התכלת, צפת
צפתתוכניתג/ 17478מגורים ומלונאות, עמק התכלת, צפת