ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008015 מתאריך 27/05/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 9409אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר.03/06/2009
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
צפתתוכניתג/ 14887בריכות כנען 2,3, צפת08/02/2010
נצרתתוכניתג/ 15535שכונת מגורים דרומית, נצרת10/04/2011
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15555ריתכנון שכונת אל ווערה והרחבת דרך, עין מאהל03/06/2009
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתגנ/ 15967הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות, גובה והקצאת שטח לדרך, חורפיש
מעלה הגליל, מגדל תפןתוכניתג/ 16008הגדלת שטח תעשיתי - אזור תעשיה תפן,
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 16025הגדלת שטח המגורים בנחלה במושב רם און08/07/2010