ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008020 מתאריך 01/04/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 08/ 2התנגדות לתכנית שינויים
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 08/ 2שימוש חורג למסעדה
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 08/ 2בקשה לשימוש חורג מדיר צאן ומחסן חקלאיים לשטחי אחסון
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 08/ 2לגטימציה לסגירת קומת עמודים
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 08/ 2תחנת תדלוק
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 08/ 2הקמת תורן במבנה בזק
לב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 08/ 2תוספת שתי קומות מעל לקיים + תוספת בקומת קרקע