ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2008010 מתאריך 09/07/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתגנ/ 16094ביטול קטע מתוואי דרך ולגיטימציה , מרכז דיר אל אסד , אל שאגור21/10/2010
מבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17154הסדרת מערכת דרכים מקומית, יפיע