ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008024 מתאריך 12/08/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12863הגדלת אחוזי בניה במגרש 10 בשטח הבנוי בעראבה
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16212שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת , יבנאל03/09/2009
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגנ/ 16258שינוי יעוד משצ"פ למגורים, טורעאן
מטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 16251שינוי תכנון דרום הרחבת אדמית29/06/2009