ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2008012 מתאריך 30/10/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, הרריתתוכניתמש/ מק/ גבמ/ 29/ 2שינוי קו בניין, הררית
מטה אשר, יסעורתוכניתחא/ מק/ 2007/ 23הסדרת גדול מגרש מינימלי, קיבוץ יסעור09/09/2008
עכותוכניתעכ/ מק/ מת8התאמת אפשרויות פיתוח , מלון אבירים , עכו
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתמג/ מק/ 2006/ 33שינוי קו בנין , מגרש 109 למתן לגיטימציה, פקיעין29/07/2009
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 55שנוי בהוראות בניה והגדלת מס' יח''ד במגרש, כפר כנא
משגב, גילוןתוכניתמש/ מק/ 5357/ 6שינויקו בנין, מגרש 124, גילון
משגב, כמוןתוכניתמש/ מק/ 9702/ 1שינוי קו בנין, כמון
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 06הרחבת שטח המיועד לאזור משקי, והחלפת שטחים, נהלל
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתגמ/ מק/ 10518/ 352שינוי קו בנין ותכסית, כפר תבור
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 46שינוי בהוראות ומגבלו בניה, עין מאהל
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 07/ 33שינוי הוראות קווי בניין, כאבול
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 4720/ 02שינוי בקווי בנין וחללוקה מחדש של זכויות ללא שינוי סה"כ השטחים , גבעת אלה27/11/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 9327/ 04שינויים במגרש 9, קיבוץ הסוללים27/11/2008
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 04שינוי קו בניין, מגרש 19, עין העמק
עמק הירדן, שער הגולןתוכניתעמ/ מק/ 5192/ 007איחוד וחלוקה בהסכמה, שער גולן24/12/2008
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 25תוכנית ג/ לג/ 12906/ 08/ 25
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 3492/ 07/ 32הקטנת קווי בנין,דיר חנא