ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2008013 מתאריך 30/08/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבועתוכניתג/ גל/ מק/ 98תכנית בינוי - תכנית מקומית ברמה מפורטת25/11/2008
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 115שינוי יעוד קרקע מסחרית להרחבת כביש , מתחם בית המכס, ראש פינה
הגליל המזרחיתוכניתגמ/ מק/ 5278/ 324עיצוב ארכיטקטוני , נחל ארבל11/12/2008
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 08/ 25שינוי קווי בנין, שפרעם18/08/2009
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתמנ/ מק/ 0808שינוי קו בנין, פקיעין
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 0708שינויו קו בנין , מעלות - תרשיחא17/11/2010
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1108תוכנית נצ/ מק/ 110811/12/2008
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1107שינוי קו בנין , נצרת07/10/2008
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1102איחוד וחללוקה, גוש 16582 חל 12, 13, נצרת07/10/2008
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 206/ 5הרחבת דרך צפון מערבית, עפולה
מרום הגליל, דלתוןתוכניתמה/ מק/ 12428/ 3תוכנית מה/ מק/ 12428/ 318/03/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 6433/ 02שינוי קו בנין, ותכסית, עדי
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 10שינוי קו בנין, שעב
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 11594/ 04שינוי בהוראות הבינוי, אלוני אבא27/11/2008
הגליל העליון, מעין ברוךתוכניתגע/ מק/ 168איחוד וחלוקה, מעין ברוך09/11/2008
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1101איחוד וחלוקה מחדש, נצרת30/10/2008
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 80הרחבת דרך, כפר כנא