ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008041 מתאריך 09/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 06/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית תוך שלושה חודשים
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 08/ 2הקמת בנין
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 08/ 2תוספת מרפסת
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 08/ 2בניית קיר גבול
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 08/ 2התקנת מחסום בכניסה לישוב
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 08/ 2תוספת בניה