ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2008015 מתאריך 24/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתמג/ מק/ 2006/ 5שינוי תוואי דרך וקווי בנין, אזור תעשיה קורן, מעלות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 07/ 17איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים, ושינוי קו בנין, סחנין
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1097שינוי קו בנין, נצרת02/10/2008
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתמג/ מק/ 2007/ 22שינוי קו בנין, מגרש 52, מעונה
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 39איחוד וחלקה בהסכה , יפיע
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 348הקטנת קוחב חזית מגרש והצגת בינוי לדיר צאן, טוראן
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 07/ 53איחוד וחלוקה ללא הסכמה, סחנין
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 105החלפת שטחים ללא שינוי בגודלם, רם און
הגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 104התאמת עתודות קרקע לבינוי קיים, גבע18/08/2009
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 2איחוד וחלוקה ללא הסכמה, וקביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין
משגב, שגב (עצמון)תוכניתמש/ מק/ 14061/ 1צומת כניסה , עצמון
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 08/ 4חלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, כפר מנדא29/07/2009
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12452/ 08/ 13איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעתקוי בנין והגדלת מס' יח"ד, סכנין
עמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתבבש/ מק/ 18שינוי קו בנין, מעלה גלבוע18/08/2009
עכותוכניתעכ/ מק/ מת10מגדלי העצמאות , עכו
יזרעאלים, זרזירתוכניתיז/ מק/ 4551/ 06תוכנית יז/ מק/ 4551/ 06
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ מק/ 7247/ 02/ 3שינוי קו בנין והגדלת תכסית , דיר אל אסד
עמק המעיינות, חמדיהתוכניתבבש/ מק/ 17איחוד וחלוקה בהסכמה, קיבוץ חמדיה
גולן, שעלתוכניתגו/ מק/ 13049/ 1איחוד וחלוקה באזור מרכז האגודה החקלאית , שעל
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתתוכניתיז/ מק/ 11826/ 01הסדרת מוסדות ציבור, שימשית
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתיז/ מק/ 7127/ 04שינויים נקודתיים באזור מגורים, גבת
גולן, מרום גולןתוכניתגו/ מק/ 12560/ 03איחוד וחלוקה שטח תיירות ומבני משק, מרום גולן