ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2009001 מתאריך 08/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתבש/ 17402/ 9בקשה לדיר צאן, סככה, מחסן, תאי מזון, כפר כנא
עכובקשה ועדה מקומיתעכו 2000/ 0151בנין מסחר (25 יח"ד) + מבנה לשימור (כנסיה)
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתחורפיש 2007/ 001דרכים חקלאיות מוצעות באורך 3150 מ'
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2008/ 003ריפוד מצעים ואספלט לדרך קיימת, תיעול וגשרים אירים במקומות מיועדים לניקוז
לב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתעראבה 2003/ 0280תוכנית לחוות סוסים (אורווה) מוצעת וגדר
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתרביד 2008/ 001קו מחבר קידוחי כלנית חיטין מצינורות פלדה 24" טמון בקרקע באורך כ - 8.32 ק"מ
עכובקשה ועדה מקומיתעכו 2008/ 0120מועדון נוער חד קומתי
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתפקיעין 2008/ 002שתי יח' מגורים הכוללות קומת עמודים מפולשת
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2008/ 002בניית סככה ומחסן חקלאי
אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפוןנושא כללי