ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009004 מתאריך 27/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9145שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ולדרך מוצעת, משהד03/09/2009
הגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 11159תשריט לדרך 71 קטע צומת נבות עד צומת בית השיטה
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 12971דרך גישה לגיתה
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14280שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למסחר ותעשיה זעירה ומגורים א' באזור תעשיה ירכא21/06/2010
עמק הירדן, האוןתוכניתג/ 16368קיבוץ האון- התחדשות
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתגנ/ 16760שינוי ייעוד נקודתי למגורים - עירית קראוז , כפר תבור06/08/2012
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16976שיקום והטמנה מחצבה נטושה, ירכא12/05/2009
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 17135שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ירכא - כפר יסיף