ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2009003 מתאריך 15/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 9872/ 04/ 7שינוי קו בניין, ירכא
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 4340/ 47שינוי קו בניין , יקנעם עלית
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 340איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית , טורעאן
יזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתיז/ מק/ 8903/ 02אזור תעשייה גבעת עוז
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1094שינוי קו בנין, נצרת12/11/2009
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 11188/ 5שינוי בינוי, רובע יזרעאל , עפולה18/03/2010
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 4175/ 067שינוי הוראות קווי בנין, חצור הגלילית
הגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 3החלפת שטחים, שדמות דבורה
עפולהתוכניתעפ/ מק/ גבת180/ 7שינוי קו בנין, באזור חדר טרנספורמציה, עפולה09/09/2009
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 112חלוקה למגרשים , שינויקו בנין, והוספת אחוזי בניה, ראש פינה
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 78שינוי בהוראות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא29/07/2009
הגליל העליוןתוכניתגע/ מק/ 164תחנת תידלוק , צומת כח01/07/2010
הגליל העליון, הגושריםתוכניתגע/ מק/ 181שינוי קווי בנין בייעוד מלונאות ונופש, הגושרים
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 08/ 5שינוי קו בנין, כפר מנדא31/08/2009
מעלה הגליל, שלומיתוכניתמג/ מק/ 2008/ 42שינוי קו בנין, שלומית
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 11שינוי קווי בנין, תמרה29/07/2009
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 79שינוי בהוראות בניה, כפר כנא01/11/2009
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ מר/ 3699/ 08/ 1שינוי קו בנין צידיים
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 6775/ 08/ 26איחוד וחלוקה ללא הסכמה והגדלת אזור מבני יבור והרחבת דרכים,
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 9327/ 06החלפת שטחים בין אזור תעשיה לבין אזור למבני משק, הסוללים31/08/2009
יזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתיז/ מק/ 7562/ 02שינוי קווי בנין וחלוקה למגרשים, רמת השופט
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 22שינוי הוראות קו בנין עבור בניה קיימת, תמרה29/07/2009
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908/ 08/ 70שינוי קו בנין, דיר חנא