ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009015 מתאריך 27/04/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 15777שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, תרשיחא08/01/2008
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16212שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת , יבנאל03/09/2009
הגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 16266צבעון - תכנית מתאר והרחבת הישוב25/08/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16425מתקני רעיה ואחזקת בקר, גן לאומי שימרון04/11/2009