ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008066 מתאריך 10/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 06/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית תוך שלושה חודשים
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 09/ 2תחנת תדלוק
משגב, הרריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 09/ 2דרך חקלאית
משגב, כמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 09/ 2הקמת בורות סופגים
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 09/ 2בניה
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 09/ 2לגיטימציה לשינויים בבניין קיים