ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008070 מתאריך 31/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים311/ 08/ 2היתר בניה
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 09/ 2סככה חקלאית
ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה018/ 09/ 2איחוד וחלוקה
שפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 09/ 2התנגדות לבניה
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה021/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 09/ 2החלפת מעקה פלדה
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה023/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 09/ 2בנין הכולל קומת מסחר