ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008073 מתאריך 19/04/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 08/ 2תביעת פיצויים
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים908/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
הגליל התחתון, אילניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים926/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים