ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009022 מתאריך 23/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, גורןתוכניתג/ 11784שמורת טבע מצד אבירים15/02/2012
נהריהתוכניתג/ 13533מגורים משולב במסחר, משרדים ושמוש ציבורי
משגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15056שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
בית שאןתוכניתגנ/ 17055מתחם שיפודי הכיכר, בית שאן
נצרת עיליתתוכניתגנ/ 17276אזור תעשייה ציפורית - שלב א' , נצרת עלית14/09/2009