ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008084 מתאריך 09/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 06/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית תוך שלושה חודשים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 09/ 2שינויים לבנין מגורים
גבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 09/ 2חלוקה פנימית