ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009027 מתאריך 28/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
מבוא העמקים, נצרת עילית, ריינהתוכניתג/ 12590שכונה דרומית, ריינה14/06/2011
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 14397שכונה מערבית מושב בלפוריה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 16023מושב בלפוריה- שכונת בנים07/03/2010
נצרתתוכניתג/ 16328מתחם אורבני בנצרת בכולל מגורים ,שטחי ציבור,מסחר וחלוקה למגרשים-נצרת07/03/2010
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 16481ייעוד 10 יחידות אירוח בנחלה בחלקה 6 , מושב בצת
גולןתוכניתג/ 16705מאגר דינור, דרום מזרחית לקשת24/03/2010