ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009030 מתאריך 17/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12049הקמת שכונת מגורים א' בצפון מזרח סכנין באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורי10/06/2004
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12735הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
יזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13753אזור תעסוקה - יפיע07/10/2010
גבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14093תכנית מתאר ביר אל מכסור
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14092הרחבת איזור מגורים (צפון מזרח)
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 16039הרחבת הישוב אלשגור- שכונת מג'ד אל -כרום מזרח,
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 16056הרחבת העיר אל שאג'ור לכיון צפון מזרח , שכ' בת 842 יח"ד
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16443תכנית מתאר זרזיר17/03/2011
מעלה נפתלי, מרום הגליל, גוש חלבתוכניתג/ 16923תכנית מתאר גוש חלב