ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2009022 מתאריך 12/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בית שאןתוכניתג/ 7599שנוי יעוד משטח מגורים ב' לשטח לבניני ציבור, בית שאן
בית שאןתוכניתג/ 7598קביעת שטחים למבנה מסחר ומלאכה, בית שאן
בית שאןתוכניתג/ 7677שנוי יעוד ממגורים ג' לבניני ציבור (בית כנסת אמת וצדק) בית שאן
בית שאןתוכניתג/ 7522שינוי יעוד ממגורים ב' לבניני ציבור.
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 7730שנוי יעוד מחקלאי ללול לגידול הודים, רם און
הגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 7726קיבוץ בית השיטה
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 7685שנוי יעוד מחקלאי לולו רביה, כפר יחזקאל
הגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 7724שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים, מצפה
טבריהתוכניתג/ 7869הר שקדים צפון, טבריה
טבריהתוכניתג/ 7749הר השקדים, טבריה
טבריהתוכניתג/ 7649בנוי חלקה 50 טבריה
טבריהתוכניתג/ 7663שנוי לתכנית מפורטת, טבריה
טבריהתוכניתג/ 7561מלון גני כנרת, טבריה
נצרתתוכניתג/ 7855יעוד שטח למסחר ומלאכה, נצרת
נצרת עיליתתוכניתג/ 7627שנוי יעוד מתעשיה זעירה לשטח מסחרי ומלאכה, נצרת עילית
נצרת עיליתתוכניתג/ 8145שנוי יעוד משטח מסחרי ומשרדים לשטח מלונאות ואמפיתאטרון, נצרת עילית
עמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 7799תחנת תידלוק וקביעת הוראות פיתוח, גנוסר
עמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 8033שנוי יעוד מחקלאי למבני משק, רמת סירין, אשדות יעקב איחוד
עפולהתוכניתג/ 7727מבנן, הקצאת שטחים לאזור מגורים שונים, גבעת המורה עפולה
צפתתוכניתג/ 7797אזור וילות "בנה ביתך", צפת
צפתתוכניתג/ 7957שנוי לתקנון, צפת
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7555התווית דרך גישה לחלקות חלקאיות, ירכא
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 7594שנוי יעוד לתחנת תדלוק דרגה ג', ג'וליס
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 7974שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' ושטח לבניני ציבור, ירכא
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 7970חלוקת מגרשים, אליפלט
הגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 7848שנוי יעוד למבני משק, עמיעד
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 8082שנוי יעוד למגורים, שדה אליעזר
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8048שנוי יעוד לחוות לולים, כפר יהושע
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 7710כביש גישה לג'ת ינוח
מעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 8108שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מוסדות, פקיעין
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 8045שנוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, נחף
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7650שנוייעוד משטח חקלאי לשטח לשירותים הנדסיים (תחנת מעבר), עראבה16/12/2010
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8013הקטנת תוואי דרך מס' 10 ל- 6 מ' , סכנין
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7712שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט, דיר חנא
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7593שנוי יעוד לתחנת תידלוק, דרגה ב', תמרה
הגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 7518שינוי יעוד למגורים - אמנון
מעלה הגלילתוכניתג/ 7767שנוי יעוד למרכז אזרחי, הר אשכר
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 7517שינוי יעוד לאזורים משקיים - תמרת25/11/2010
גולןתוכניתג/ 7607חוות טורבינות רוח תל - סינדיאן, רמת הגולן
אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפוןנושא כללי