ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2009009 מתאריך 04/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחנין28/10/2010
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתגמ/ מק/ 13119/ 344הרחבת שטחי מגורים , נין12/04/2010
נהריהתוכניתנה/ מק/ 90הקטנת קו בנין קדמי צפוני קדמי מערבי מדרך 4 ומדרך 89.
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 4232/ 1איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל, כרמיאל
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 55שינוי קווי בנין, סכנין מרכז18/03/2010
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 12716/ 1שינוי יעוד שימוש במגרש ציבורי מס' 2, כרמיאל18/08/2009
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 10744/ 1ביטול קטע דרך, רח' סנונית, כרמיאל01/07/2010
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 24שינוי הוראות בניה בקווי בנין, טמרה18/03/2010
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 12908/ 09/ 05איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בנין במגרש 100, דיר חנא28/01/2010
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתמג/ מק/ 2007/ 8הקטנת קו בנין מגרש 73/1, סמיע01/07/2010
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתמג/ מק/ 2008/ 20הקטנת קו בנין, סמיע18/03/2010
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתמנ/ מק/ 0809חלוקה ושינוי הוראות בינוי , מעיליא26/07/2010
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 16שינוי קווי בנין והגדלת תכסית , סחנין15/12/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 15064/ 01שינויים בחלוקת המגרשים, רמת דוד
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 33שינוי קו בנין, עליוט18/03/2010
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 34שינוי קו בנין, עילוט28/12/2009
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 11053/ 14שינוי קו בנין , רח' זמיר, כרמיאל15/12/2009
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 41/ 2מבנה ציבורי חבצלת השושנים, כרמיאל
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 9599/ 3שינוי בקו בנין צידי , כרמיאל12/11/2009
טבריהתוכניתטה/ מק/ 3718/ 1תוכנית טה/ מק/ 3718/ 1
טבריהתוכניתטה/ מק/ 12662/ 5החלפת שטחים, משפ' חבר, טבריה28/12/2009
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 08/ 72איחוד וחלוקה בהסכמה, דיר חנא18/03/2010
מבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 16שינוי קו בנין ותכסית, איכסל
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגא/ מק/ 08/ 100הקטנת קו בנין, כפר מנדא14/10/2010
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 13שינויקו בנין, תמרה26/07/2010
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 33שינוי הוראות בדבר קווי בין עבור בניה קיימת , תמרה28/12/2009
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 08/ 34שינוי קו בנין, שעב15/12/2009
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 29שינוי קו בנין ותכסית, עילוט
טבריהתוכניתטה/ מק/ 287/ 38שינוי קו בנין , טבריה