ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2009010 מתאריך 03/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בית שאןתוכניתבש/ מק/ 10247/ 1שינוי קו בניין , מרכז חנויות - ברוך חפץ , בית שאן01/11/2009
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 08שינוי נקודתי , נחלה 10, עין העמק12/11/2009
הגליל העליוןתוכניתגע/ מק/ 164תחנת תידלוק , צומת כח01/07/2010
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1118שינוי קו בנין, נצרת09/09/2009
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 10765/ 08/ 25איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נחף
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1120איחוד וחלוקה ושינוי קו בניין, נצרת01/11/2009
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 20שינוי הוראות בינוי ומס' יח''ד דיור, עפולה
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 1609איחוד מגרשים למגרש אחד עם זכויות בניה מותאמות למבני ציבור, מעלות תרשיחא
מגדל העמקתוכניתמה/ מק/ 160/ 5שינוי קווי בנין , מגדל העמק15/10/2009
הגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ 181/ 10הקטנת קו בנין והגדלת תכסית, א. ת. קדמת גליל17/05/2010
מגדל העמקתוכניתמה/ מק/ 6331/ 02מתחם תעשיות אלקטרוניקה, מגדל העמק
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 21הרחבת דרך , רחוב רימון, עפולה18/03/2010
מטה אשר, בית העמקתוכניתחא/ מק/ 2008/ 17איחוד וחלוקה, בית העמק13/01/2010
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 16219/ 84איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בינוי, יוקנעם עילית12/04/2010
משגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 1שינוי קו בנין, מגרש 99, אבטליון07/12/2009
משגב, אבטליוןתוכניתמש/ מק/ 13278/ 2שינוי קו בנין, מגרש 101, אבטליון12/11/2009
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 10022/ 1שינוי הוראות בינוי מגרש 100 - B, כרמיאל13/01/2010
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 08/ 74חלוקה והקטנת קווי בנין, שפרעם13/01/2010
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 71רח' אלחנונה, כפר כנא14/10/2010
הגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתגע/ מק/ 189שינוי קו בנין, משמר הירדן26/07/2010
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתגע/ מק/ 193שינוי קו בנין, מגרש 208, רמות נפתלי01/07/2010
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1100איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, נצרת28/10/2010
משגב, יעדתוכניתמש/ מק/ 12442/ 2שינוי בהעמדת מגרשים, יעד15/12/2009
משגב, מצפה אבי"בתוכניתמש/ מק/ 12483/ 2שינוי גבולות מגרשים ושצפי''ם, מצפה אביב15/12/2009
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 167איחוד וחלוקה , בית הלל12/11/2009
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתיז/ מק/ 8455/ 26החלפת שטחים בין אזור מסחרי לאזור המיועד לחניות וניוד זכויות , אלונים
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתגמ/ מק/ 5216/ 360איחוד וחלוקה, מגדל13/01/2010
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 09/ 09שינוי קו בנין, כאבול28/12/2009
יקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 2352/ 79שינוי הוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתמנ/ מק/ 0207שינוי קו בנין ותכסית, חיילים משוחררים, חורפיש17/11/2010
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 05שינוי קו בנין , שעב17/11/2010