ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2009012 מתאריך 03/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 10800/ 05/ 4שינוי קו בנין צידי למבנים קיימים, ירכא28/01/2010
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 06/ 22הקטנת קו בנין ולגיטימציה למצב, סחנין15/12/2009
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגמ/ מק/ 8584/ 350הקטנת קו בנין , מגרש 7א, טורעאן15/12/2009
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 120איחוד וחלוקה בהסכמת כל בעלי הקרקע, ראש פינה
בקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתבבכ/ מק/ 2085/ 08/ 21איחוד וחלוקה ללא הסכמה - לצורך הסדרת דרך גישה, סג'ור
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 7שינוי קו בנין למחסנים ביתיים באזור מגורים א', גבעת אבני14/06/2010
הגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 8איחוד וחלוקה ללא שינוי בשח הכולל של יעודי הקרקע, גבעת אבני14/06/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 10ניוד שטחים, איחוד וחלוקה בהסכמה, תל עדשים30/05/2012
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 6הרחבת שטח למבני ציבור , תמרה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 02שינוי הוראות בינויועיצוב, גבעת אלה18/03/2010
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 52איחוד וחלוקה לצורך מתחם חינוך, יפיע22/02/2010
משגב, לבוןתוכניתמש/ מק/ 146/ 10שינוי קו בנין, מגרש 34, לבון
מרום הגליל, מירוןתוכניתמה/ מק/ 12851/ 2שינוי קו בנין, מגרש 108, מירון
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6342/ 09/ 12שינוי קו בנין והגדלת תכסית, סחנין26/07/2010
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 44חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בינוי, יפיע26/07/2010
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 09/ 13הקטנת קווי בנין והגדלת תכסית, שפרעם
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 10708/ 09/ 18שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, עראבה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתיז/ מק/ 11058/ 01שינוי קו בנין, אלונים13/01/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתיז/ מק/ 12407/ 04הרחבת אזור משקי לצורך בנית מתקן הנדסי, שריד13/01/2010
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 23שינוי קו בנין, תמרה14/06/2010
הגליל העליון, כפר סאלדתוכניתגע/ מק/ 172שינוי הוראות קווי בנין, כפר סאלד18/08/2011
הגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתגע/ מק/ 195הסדרת קווי מבנה , בית אבות סיעוד, שדה נחמיה
הגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 196הסדרת קווי בנין, סאסא28/01/2010
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 192איחוד וחלוקה , משק 56, שדה אליעזר26/07/2010
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 188איחוד וחלוקה , בית הלל28/12/2009
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתבבכ/ מק/ 6758/ 09/ 14הקטנת קווי בנין, מג'דל כרום
הגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 115ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח, גן נר18/03/2010
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 52שינוי הוראות בניה, עין מאהל18/03/2010
עמק המעיינותתוכניתעמק/ מק/ 20שינוי בקו בנין דרך 71, מפעלים אזוריים , עמק המעיינות
מרום הגליל, עמוקהתוכניתמה/ מק/ 5843/ 1איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד, עמוקה