ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008111 מתאריך 08/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 08/ 2תביעת תביעת פיצויים
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים904/ 09/ 2פגיעה במקרקעין
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 09/ 2תביעה מתכנית ג/ 15815
אצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 09/ 2שומת השבחה על הקלה במספר מבנים ותוספת אחוזי בניה
מעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים812/ 09/ 2שומת היטל השבחה מתכניות ג/4826 ג/6793 ג/11147