ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר

מס' 2009014 מתאריך 21/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 15542מושב מרגליות24/03/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 16115קיבוץ יפעת הרחבה ושיוך דירות
הגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 16580קיבוץ בית השיטה28/04/2010
הגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 17028קיבוץ כפר סולד05/08/2010
מרום הגליל, פרודתוכניתג/ 17034תכנית מתאר חלוקה למגרשים - קיבוץ פרוד08/07/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 17115תכנית מתאר גניגר21/10/2010
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 17188רה-תכנון שכונת מורדות סעדיה, בסמת טבעון
מטה אשר, חניתהתוכניתג/ 17236תכנון מחדש של אזור הקהילה- קיבוץ חניתה24/03/2010
הגליל העליון, שמירתוכניתג/ 17260תכנית מתאר - קיבוץ שמיר29/08/2010
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 17336שכונת נוף נטופה בכפר ביר אל מכסור
משגב, רקפתתוכניתג/ 17403הרחבת רקפת29/08/2010
נהריהתוכניתג/ 18192מתחם ה' - שכונת מגורים חדשה - נהריה06/08/2012
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18234תכנית מתאר יאנוח - גת
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 18306מתאר בצת
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתג/ 18336מתאר פסוטה
משגב, מנוףתוכניתג/ 18384תכנית הרחבה - מנוף01/12/2011
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 18513הר צפיה - מטולה14/06/2012