ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009044 מתאריך 29/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 15186אתר סילוק פסולת, כפר תבור
מטה אשר, שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15756תוכנית מתאר - טמרה
הגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 15881תכנית מתאר כפר סולם
נהריהתוכניתג/ 16210תחנת מעבר לסילוק אשפה , נהריה17/04/2012
נהריהתוכניתגנ/ 16839שינוי שטחי שירות לשטחים עיקריים - ר"ח ויצמן 71 , נהריה
משגבתוכניתג/ 16968תכנית מתאר כמאנה (ג/ 13765)