ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008116 מתאריך 01/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 08/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 09/ 2דיר צאן
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 09/ 2אישור תכנית בינוי
לב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 09/ 2מבנה דו קומתי ודו משפחתי
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 09/ 2שימוש חורג למשרד בקומת קרקע
אצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 09/ 2תוספת לדירה בבית מגורים קיים
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 09/ 2שימוש חורג אולם תצוגה במקום מגורים
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 09/ 2תכנית שינויים + תוספת 4 יחידות דיור
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 09/ 2תוספת לבית מגורים קיים
הגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 09/ 2בקשה להיתר בניה