ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2008117 מתאריך 08/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 09/ 2דרישה לתשלום היטל השבחה
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 09/ 2הוספת קומה
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 09/ 2הקמת בית מגורים חדש
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 09/ 2לגיטימציה לקומה מתחת למפלסכניסה
מעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 09/ 2תוספת למעון יום לקשיש
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 09/ 2מבקש חוקיות לבית בד
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 09/ 2תוספת לבית מגורים
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 09/ 2בניית תחנת מוניות