ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010001 מתאריך 15/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 09/ 2שימוש חורג למסעדה
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 09/ 26 יחידות דיור
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 09/ 2תוספת למגורים בקומת עמודים
מעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 09/ 2לגיטימציה לבניין מגורים קיים
מעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 09/ 2שימוש חורג ממבנה שירותי דרך לבנק
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 09/ 211 יחידות דיור+פיתוח
מעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 09/ 2בקשה לבניית בית מגורים