ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010003 מתאריך 29/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 09/ 2בית מגורים חדש
מבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 09/ 2תשריט חלוקה
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 09/ 2אי מתן היתר תוך 3 חודשים
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 09/ 2מגרש גרוטאות הכולל מבנה משרדים
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 09/ 2שימוש חורג למגרש תצוגת רכבים
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 09/ 2קירוי 3 מרפסות ב- 3 קומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 09/ 2תנאים בהיתר בניה