ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010003 מתאריך 26/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14866הגדלת אחוזי בניה והקטנת קוי בנין, כפר מנדא26/01/2011
לב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 16915שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ,שצ"פ,בנייני ציבור ,מתקנים הנדסיים ודרכים-22/08/2012
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתגנ/ 17351שכונת הזיתים, הסדרת מגרשים, ראש פינה26/06/2011