ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2010001 מתאריך 04/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחנין28/10/2010
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 08/ 55שינוי קווי בנין, סכנין מרכז18/03/2010
הגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ 5907/ 2תכנית איחוד וחלוקהבהסכמה, חלקות א', שדמות דבורה17/11/2009
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 125תכנית בינוי, מגרש 7, ראש פינה
הגליל התחתון, הזורעיםתוכניתגת/ מק/ 5361/ 2שינוי מיקום אזור מגורים , נחלה 37, הזורעים01/07/2010
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 7239/ 1שינויקו בנין צידי, עפולה18/08/2010
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 116איחוד וחלוקה של מגרשים, רם און
הגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ גל/ מק/ 143שבו-מגורים, גן נר18/03/2010
הגליל העליון, משגב עםתוכניתגע/ מק/ 191איחוד וחלוקה, משגב עם12/09/2011
הגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ גל/ מק/ 114שינויתוואי דרך מאושרת חלוקה למגרשים ושינוי קו בנין, מגן שאול26/07/2010
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 09/ 14שינוי קו בנין , הקטנת גודל מגרש מינימלי והגדלת תכסית ותוספת יח"ד , עראבה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12906/ 09/ 6איחוד וחלוקה בהסכמה, הקטנת גודל מגרש מינימלי, שינוי קווי בנין והגדלת תכסית , ס
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתמר/ מק/ 6766/ 09/ 1שינוי קו בנין , ירכא
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 29שינוי הוראות בדבר קווי בנין, טמרה
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 85שינויקו בנין , כפר כנא
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1106שינוי קו בנין , כיסוי קרקע , גודל מגרש וניוד אחוזי בניה, נצרת10/10/2011
מטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2007/ 26שינוי קו בנין , אזור מגורים א', סער
מטה אשר, סערתוכניתחא/ מק/ 2008/ 6איחוד וחלוקה בהסכמה, מתחמים 11,12, וחלקה מ- 9, אזור מגורים א', סער
מרום הגליל, טפחותתוכניתמה/ מק/ 4290/ 1חילופי שטחין בין מבני ציבור לכביש קיים , טפחות04/08/2011
הגליל העליון, מנרהתוכניתגע/ מק/ 175איחוד וחלוקה , מנרה
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1117חלוקה למגורים ללא הסכמה , שינוי בקווי בנין והקטנת גודל מגרש , נצרת18/08/2010
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1112איחוד וחלוקה , שינוי הוראות ג/ 13364 ,נצרת
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1121איחוד וחלוקה תוך שמירה על מאזן השטחים, שינוי לתוכנית ג/ 1336415/12/2009
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 55חלוקה ושינוי קו בנין, רמת ישי26/07/2010