ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010005 מתאריך 16/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 16025הגדלת שטח המגורים בנחלה במושב רם און08/07/2010
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגנ/ 16945הסדרת דרך כניסה מזרחית לשפרעם16/12/2010
מטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 17017חלוקת אזור מגורים א' והסדרת מבני ציבור- קיבוץ יחיעם15/05/2011
טבריהתוכניתגנ/ 17462מבואה חוף צפוני, טבריה08/07/2010
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17745שנוי תוואי דרך מס' 54, סכנין21/06/2010